บริษัท ออลคลีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริการของเรา

  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวกับสระว่ายนํ้า
  • จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับสระว่ายนํ้าทุกชนิด
  • บริการดูแลสระวายนํ้า แบบรายวัน(ครั้งเดียว) ,รายเดือน ,รายปี
  • บริการสร้างสระวายนํ้าทุกขนาดและติดตั้งระบบสระว่ายนํ้า
  • บริการแก้ไขสระขุ่น , เขียว แบบเร่งด่วน
  • บริการด้านงานทำความสะอาดสระว่ายนํ้า,กระเบื้อง, เกรตติ้ง
  • บริการซ่อมแซม อุปกรณ์สระ , Pump , ซ่อมแซมกระเบื้อง
  • บริการเปลี่ยนสารกรอง ทราย ,เรซิ่น ,คาร์บอน
  • บริการตรวจวิเคราะห์นํ้า

ตัวอย่างผลงาน

งานดูแลสระว่ายน้ำ

ติตตั้งระบบเกลือ

งานรื้อและปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ

งานเปลี่ยนสารกรองทราย

งานล้างบ่อน้ำดี